صفحه خانگی arrow ازدواج arrow روابط دختر و پسر arrow آشنایی های اینترنتی؛ خوب یا بد؟

آشنایی های اینترنتی؛ خوب یا بد؟

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت روابط دختر و پسر- از آشنایی های اینترنتی؛ خوب یا بد؟ بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

عشق, ازدواج, مشاوره

 چت کردن نقطه شروع آشنایی اینترنتی است. ابزاری که از نظر خیلی ها وسیله مناسبی برای برقراری  ارتباط با افراد مختلف به شمار می رود و حتی برای انتخاب شریک زندگی خود هم به آن متوسل می شوند. البته قرار نیست پیش داوری کنیم و پرونده شناخت چتی را از همین اول ببندیم چرا که خیلی ها معتقدند با تغییر جوامع و رایج شدن روش های ارتباطی جدید، چت کردن هم می تواند جایگاه خود را به عنوان یک روش ارتباطی پیدا کند. به هر حال حتی اگر این فرضیه هم درست باشد، باید دید که در زمان فعلی و جامعه امروزی ما، چت کردنادامه مقاله آشنایی های اینترنتی؛ خوب یا بد؟برچسب ها: اینترنتی؛. خوب. نقطه. ارتباط. ارتباط.