به ما گیر ندهید

شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت تربیت کودک- از به ما گیر ندهید بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

به ما گیر ندهید - آکا

همشهری جوان: برای روز جوان برنامه های زیادی در نظر داشتیم؛ مثلا اینکه می خواستیم مثل همیشه سراغ مهمترین دغدغه های نسل جدید برویم، یا اینکه با یک کارشناس معروف درباره خواسته ها و انتظارات این نسل بیشتر حرف بزنیم. اما نگران) قرار دهیم و این دو در رابطه با تفاوت هایشان با هم بدون هیچ ملاحظه ای حرف بزنند. ایده ای که آخرش به این رسید که نمایندگی نسل نگران را یک مادر برعهده بگیرد و نمایندگی نسل پرهیاهو و امیدوار را پسر خانواده. پسری برخاسته از یک نسل، پر از دغدغه و سوال، آزادی طلب، استقلال جو، رفیق باادامه مقاله به ما گیر ندهیدبرچسب ها: ندهید. آکا. همشهر. همشهری. روز.