بلوغ و نوجوانی

شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت تربیت کودک- از بلوغ و نوجوانی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

روش رفتار با نوجوانان,مشکلات نوجوانی

نوجوان - مشکلات نوجوانان - بلوغ و نوجوانینوجوانی، بلوغ و جوانی دوران حساس زندگی هر فردهستند. دوران نوجوانی زمانی است که تغییرات ظاهری و درونی با هم همراه می شوند تا کمال فرا رسد...در این دوران نه تنها رشد جسمانی آهنگی سریع دارد بلکه تکامل احساسات، روابط اجتماعی و منطقی نیز حرکتی تند و رو به جلو دارند. بلوغ دوران شناخت خود و پدیده های پیرامون خود است و شناخت یعنی تولد و زندگی دوباره. جوانی دوران تجارب سبز است. سبز سمبول طراوت، تازگی، روییدن و بهار است. سرما را از خاطره ها می زداید و خورشید رادامه مقاله بلوغ و نوجوانیبرچسب ها: ظاهری. ظاهر. تغییرات. رسد. حساس.