صفحه خانگی arrow نوجوانان arrow تربیت کودک arrow نحوه برخورد با کودکان بی‌ادب و لوس


نحوه برخورد با کودکان بی‌ادب و لوس

شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت تربیت کودک- از نحوه برخورد با کودکان بی‌ادب و لوس بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

کودک بی‌ادب, کودکان لوس, برخورد با کودک لوس

 اجتماعی شدن فرآیندی است که در آن کودکان از طریق آن معیارها، ارزشها و رفتارهای مورد نظر فرهنگ و جامعه خود را می آموزند. والدین در سالهای اولیه زندگی فرزندانشان، عوامل اصلی اجتماعی شدن آنها به حساب می آیند. والدین با ابراز محبت، ایجاد محدودیت و آزادی برای کودک و سرکوبی رفتار غیر قابل قبول او، سرمشق کودک قرار می گیرند و بدین ترتیب فرآیند اجتماعی شدن صورت می پذیرد.حال در این میان برخی از والدین فرزندان خود را بیش از حد آزاد می گذارند و به تعبیر عامیانه، شرایط لوس شدن کودک را مهیا می کنند که متادامه مقاله نحوه برخورد با کودکان بی‌ادب و لوسبرچسب ها: کودکان. بی‌ادب. لوس. -آکا. کودک.