روزه کله گنجشگی

شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت تربیت کودک- از روزه کله گنجشگی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

روزه کله گنجشگی,روزه گرفتن

روزه کله گنجشگیروزه گرفتهامروز یک کودککله گنجشکیروزه ی کوچکتا ظهر نخوردهآب و غذاییمی کرده قورقورشکمش گاهیظهر افطار کردهبا نان و خرمامامان بهش گفت:صد باریکلامنبع:tebyan.netگردآوری کودک آکاایرانادامه مقاله روزه کله گنجشگیبرچسب ها: -آکا. کوچک. منبع. خرما. امروز.