صفحه خانگی arrow نوجوانان arrow تربیت کودک arrow روزهای دوستی‌های زشت و زیبا


روزهای دوستی‌های زشت و زیبا

شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت تربیت کودک- از روزهای دوستی‌های زشت و زیبا بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

روزهای دوستی‌های زشت و زیبا - آکا,دوست نابات, دوستی های نوجوانی

یکی از بزرگترین تهدیداتی که همیشه نسل جوان را در معرض خطر قرار می دهد ، مسئله ای به نام " دوستان ناباب " است. بسیاری از ما در مصاحبه های افراد خلاف کار که جنایات بزرگی را مرتکب شده اند به واژه دوست ناباب که آغازگر انحراف این افراد بوده است برخورد کرده ایم. همین مسئله لزوم مراقبت از فرزندان و آموزش صحیح به آنان در بحث دوست یابی را بیش از پیش مشخص می کند.مهارت دوست یابی، نخستین پایه های شکل گیری هویت و برقراری ارتباط موثر اجتماعی با محیط اطراف محسوب می شود. انتخاب صحیح دوست و یادگیری شیوه هایادامه مقاله روزهای دوستی‌های زشت و زیبابرچسب ها: زشت. زیبا. آکا. دوست. علوم اجتماعی و روانشناسی گروه.